20:40 - 21:10 // Don Fabulist // Pittig // Radkamer

Een proeve van de Lichtende Duisternis

“Een proeve van de Lichtende Duisternis” is een dwaaltocht door de fabuleuze wereld van Meester Vos, van ongekuiste sprookjes en van ballades. Don Fabulist is in strikte zin een traditionele verteller; een getrouwe overleveraar van oergeschiedenissen, die hij in hun oorspronkelijke schakeringen ten gehore  brengt. Toch kruidt hij zijn vertellingen met verzen uit het beklijvend universum van vrijgevochten dichters, waarmee hij de verhalen voetje licht en een brug slaat naar de verhalende dichtkunst.

 

Uitverkocht

Uitverkocht